משקים חקלאיים למכירה

רכישת נחלה (משק חקלאי) במושב הינה עסקה מורכבת הדורשת ייעוץ והכוונה של מתווכי מקרקעין ייחודיים לתחום הנכסים במושבים, כמו גם בעלי מקצוע אחרים הייעודיים לתחום זה: עורכי דין, אדריכלים, שמאי מקרקעין, מודדים וכיו"ב.

יעקב גרוסמן – B.Sc , M.Sc, מהנדס וחבר וועדת בניין ערים לשעבר, מנהל המשרד, יועץ נדל"ן ומתווך

גיא גרוסמן – L.L.M , M.B.A האוניברסיטה העברית, יועץ נדל"ן ומתווך

לא נמצאו תוצאות.