תיווך משק

בחירה נכונה של משרד תיווך משקים

תיווך משקים שונה מתיווך של דירות ובתים פרטיים במובנים רביםבין היתרתיווך משק מחייב היכרות מצוינת עם מושבים ומשקים באזור ובקיאות מעמיקה עם ענייני משפט ומיסוי הכרוכים בעסקאות אלואך מעל הכלתיווך משק מחייב יחסי אישי ואנושי ברמה גבוההואמינות ללא פשרותמשרד יעקב גרוסמן נדל"ן עונה על הדרישות הללו ועוד רבות נוספותכפי שתוכלו להבין מקריאת מאמר זה.

אז איך בוחרים משרד לתיווך משק?

בראש ובראשונהחשוב להבין שבישראל יש לא מעט חברותסניפים ועסקים המתמחים בתיווך נדל"ןיחד עם זאתתחום הנחלותהבתים הפרטיים והמשקים במושבים שונה מאוד מדירה בעיר או מבית ביישוב קהילתיעל כןמלכתחילה עליכם לפנות אל משרד שתיווך משקים הוא תחום מומחיותוכמו משרדנומלבד זאת יש לבחון מספר פרמטרים בסיסיים בעת הפנייה למשרד:

  • ותק – כמו בתחומים רבים אחריםגם כאן ישנה חשיבות גדולה לניסיון והוותק שרכש צוות המשרד בתחומי הנדל"ן בכללובתחום המשקים בפרטעליכם לוודא שהצוות מחזיק בניסיון מוכח בפעולות תיווך של נכסים במושביםושמאחוריו לא מעט עסקאות שבוצעו לשביעות רצונם של הלקוחות.

  • המלצות – כמעט בכל משרד שאליו תפנו תשמעו דברי שבח עצמייםאך הדבר חייב להיות מעוגן בהמלצות של לקוחות אמיתייםלשם כךהתחילו באתר האינטרנט של המשרד ובדקו אם מפורסמות בו המלצות של קונים ומוכרים של משקיםלאחר מכןבקשו מהמשרד לחבר אתכם עם שניים – שלושה לקוחות מהעבר ושאלו אותם על התרשמותם מהשירות שניתןבין היתרכדאי לברר עד כמה היו אנשי המשרד בקיאים בתחום המשקיםעד כמה היו זמיניםמהו היחס שניתן ללקוחהאם הליווי היה מקיף וארוך טווחוכדומה.

  • אנושיות – אם מכירה של דירה מערבת סוגיות רגשיותבוודאי שהדבר נכון לגבי מכירת משק בו הושקעו שנים ארוכות של עמל ויזעעל אנשי המשרד להפגין רגישות גבוהה לצרכיםלהתלבטויות ולרצונות של המוכרים והקונים כאחדולעשות זאת בסבלנותבאורח רוח ובתמיכה מלאה.

  • אמינות – על הנושא הזה אין צורך להכביר מיליםמשרד תיווך חייב לפעול באופן שקוף ואמין לחלוטין מול שני הצדדים.

לא נמצאו תוצאות.