איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי

נחלות למכירה במרכז

נמצאו

38

תוצאות

יצירת קשר בנוגע לכל הנכסים שסומנו

מס' מידן עיר/ישוב תמונה סוג נכס מחיר חד’ שטח מגרש/בנוי פרטים
0 שדה ורבורג נחלה 9,000,000 ₪ 4 חד’ 20000 / 100 מ”ר
פרטים
6622 שדה ורבורג נחלה 24,000,000 ₪ 0 חד’ 24000 / 450 מ”ר
פרטים
6515 שדה ורבורג נחלה 10,500,000 ₪ 0 חד’ 22000 / 160 מ”ר
פרטים
6552 מגשימים משק עזר --- 6 חד’ 1800 / 240 מ”ר
פרטים
6770 גת רימון נחלה 8,200,000 ₪ 0 חד’ 7000 / 200 מ”ר
פרטים
6817 ירקונה נחלה --- 0 חד’ 7000 / 500 מ”ר
פרטים
102933 נווה ירק נחלה 11,000,000 ₪ 0 חד’ 20000 / 160 מ”ר
פרטים
4080976 גבעת ח"ן נחלה 9,500,000 ₪ 0 חד’ 24000 / 0 מ”ר
פרטים
0 מגשימים נחלה 9,000,000 ₪ 3 חד’ 22000 / 70 מ”ר
פרטים
0 חגור נחלה 7,500,000 ₪ 9 חד’ 2013 / 200 מ”ר
פרטים
0 צופית נחלה 9,000,000 ₪ 7 חד’ 23000 / 140 מ”ר
פרטים
0 צופית נחלה 7,500,000 ₪ 7 חד’ 0 / 0 מ”ר
פרטים
6577 שדה ורבורג תמונה ללא תיאור משק עזר 6,000,000 ₪ 6 חד’ 2500 / 250 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6570 צופית תמונה ללא תיאור משק עזר 4,500,000 ₪ 4 חד’ 1100 / 150 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6741 צופית תמונה ללא תיאור בית פרטי --- 8 חד’ 500 / 240 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
5722 גן חיים תמונה ללא תיאור נחלה 9,500,000 ₪ 0 חד’ 15000 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6279 גן חיים תמונה ללא תיאור נחלה 11,000,000 ₪ 4 חד’ 24000 / 120 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6654 כפר מעש תמונה ללא תיאור נחלה 6,500,000 ₪ 0 חד’ 20000 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6701 שדה ורבורג תמונה ללא תיאור נחלה --- 0 חד’ 6000 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6166 שדה ורבורג תמונה ללא תיאור נחלה --- 0 חד’ 14000 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
5849 גן חיים תמונה ללא תיאור נחלה --- 0 חד’ 10000 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6584 גן חיים תמונה ללא תיאור בית פרטי --- 6 חד’ 400 / 156 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6683 כפר מעש תמונה ללא תיאור נחלה --- 0 חד’ 13000 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
5740 צופית תמונה ללא תיאור נחלה --- 0 חד’ 10000 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6781 שדה ורבורג תמונה ללא תיאור נחלה --- 0 חד’ 27000 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6796 צופית תמונה ללא תיאור נחלה 8,800,000 ₪ 0 חד’ 24000 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6733 שדה ורבורג תמונה ללא תיאור בית פרטי --- 7 חד’ 580 / 340 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
6809 גן חיים תמונה ללא תיאור מגרש 5,000,000 ₪ 0 חד’ 2500 / 200 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
3965425 שדה ורבורג תמונה ללא תיאור נחלה 0 ₪ 0 חד’ 26000 / 700 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
3999099 נווה ירק תמונה ללא תיאור נחלה 9,275,000 ₪ 8 חד’ 22000 / 200 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
4037662 עדנים תמונה ללא תיאור נחלה 5,900,000 ₪ 5 חד’ 30000 / 200 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
0 שדה ורבורג תמונה ללא תיאור משק עזר 6,750,000 ₪ 5 חד’ 2000 / 160 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
0 צופית תמונה ללא תיאור נחלה 6,500,000 ₪ 0 חד’ 2500 / 140 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
0 עדנים תמונה ללא תיאור מגרש 3,950,000 ₪ 0 חד’ 500 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
0 חגור תמונה ללא תיאור בית פרטי 3,650,000 ₪ 6 חד’ 500 / 180 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
0 חגור תמונה ללא תיאור בית פרטי 4,500,000 ₪ 6 חד’ 500 / 250 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
0 שדי חמד תמונה ללא תיאור בית פרטי 4,000,000 ₪ 6 חד’ 495 / 161 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
0 ירחיב תמונה ללא תיאור נחלה 6,500,000 ₪ 7 חד’ 1769 / 0 מ”ר תמונה ללא תיאור
פרטים
נחלה
שדה ורבורג
קומה 0   חד'4

9,000,000 ₪
נחלה
שדה ורבורג
קומה 0   חד'0

24,000,000 ₪
נחלה
שדה ורבורג
קומה 0   חד'0

10,500,000 ₪
משק עזר
מגשימים
קומה 0   חד'6

8,000,000 ₪
נחלה
גת רימון
קומה 0   חד'0

8,200,000 ₪
נחלה
ירקונה
קומה 0   חד'0

0 ₪
נחלה
נווה ירק
קומה 0   חד'0

11,000,000 ₪
נחלה
גבעת ח"ן
קומה 0   חד'0

9,500,000 ₪
נחלה
מגשימים
קומה 0   חד'3

9,000,000 ₪
נחלה
חגור
קומה 0   חד'9

7,500,000 ₪
נחלה
צופית
קומה 0   חד'7

9,000,000 ₪
נחלה
צופית
קומה 0   חד'7

7,500,000 ₪
משק עזר
שדה ורבורג
קומה 0   חד'6

6,000,000 ₪
משק עזר
צופית
קומה 0   חד'4

4,500,000 ₪
בית פרטי
צופית
קומה 0   חד'8

5,400,000 ₪
נחלה
גן חיים
קומה 0   חד'0

9,500,000 ₪
נחלה
גן חיים
קומה 0   חד'4

11,000,000 ₪
נחלה
כפר מעש
קומה 0   חד'0

6,500,000 ₪
נחלה
שדה ורבורג
קומה 0   חד'0

0 ₪
נחלה
שדה ורבורג
קומה 0   חד'0

0 ₪
נחלה
גן חיים
קומה 0   חד'0

0 ₪
בית פרטי
גן חיים
קומה 0   חד'6

0 ₪
נחלה
כפר מעש
קומה 0   חד'0

0 ₪
נחלה
צופית
קומה 0   חד'0

0 ₪
נחלה
שדה ורבורג
קומה 0   חד'0

0 ₪
נחלה
צופית
קומה 0   חד'0

8,800,000 ₪
בית פרטי
שדה ורבורג
קומה 1   חד'7

6,500,000 ₪
מגרש
גן חיים
קומה 0   חד'0

5,000,000 ₪
נחלה
שדה ורבורג
קומה 0   חד'0

0 ₪
נחלה
נווה ירק
קומה 0   חד'8

9,275,000 ₪
נחלה
עדנים
קומה 0   חד'5

5,900,000 ₪
משק עזר
שדה ורבורג
קומה 0   חד'5

6,750,000 ₪
נחלה
צופית
קומה 0   חד'0

6,500,000 ₪
מגרש
עדנים
קומה 0   חד'0

3,950,000 ₪
בית פרטי
חגור
קומה 0   חד'6

3,650,000 ₪
בית פרטי
חגור
קומה 0   חד'6

4,500,000 ₪
בית פרטי
שדי חמד
קומה 0   חד'6

4,000,000 ₪
נחלה
ירחיב
קומה 0   חד'7

6,500,000 ₪
Google Map
Google Map
אפיק פרסום בניית אתרים