שותפה במשרד, מגיעה מרקע החינוך והניהול. גננת ומנהלת אשכול גנים לשעבר.